Studija osnovne mreže TEN-T koridora Rajna - Dunav

Client:
Evropska Komisija
Country:
Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Bugarska, Rumunija
Project duration:
Januar/Decembar 2014
Services:
Analiza tekućih i planiranih innfrastrukturnih projekata na koridoru, sakupljanje tehničkih parametara infrastrukturnih sekcija i čvorova, priprema elemenata plana rada za usaglašavanje sa transportnim infrastrukturnim zahtevima
Download
Cilj projekta je bila analiza potreba za razvoj multi modalnog koridora Rajna - Dunav, zajedno sa projektima za proširenje, obnovu i razmeštaj transportne infrastrukture za svaki vid transporta posebno, u novu mrežu koridora kao i mogućnosti finansiranja, uključujući evaluaciju karakteristika samog koridora kao i identifikaciju kritičnih sektora i nepostojećih veza.