Hidrografija

iC consulenten d.o.o. je od sredine 2013. godine proširio usluge na polje geodezije i batimetrijskog snimanja kupovinom savremenog uređaja Geoswath Plus, višesnopnog ultrazvučnog dubinomera (multibeam echosounder), renomiranog svetskog proizvođača Kongsberg Geoaqoustics.

Do danas su na tom polju uspešno urađeni brojni projekti batimetrijskog snimanja kako u Srbiji tako i u širem regionu Centralne i Jugoistočne Evrope.

Usluge batimetrijskog snimanja obuhvataju pripremu merenja, akviziciju podataka, obradu podataka i izradu detaljnih modela terena. Podaci snimanja mogu da se isporuče u brojim željenim formatima kako bi se omogućila njihova dalja upotreba kroz GIS alate i softvere.

Oprema za batimetrijski premer je namenjena za rad u plitkim i srednjim vodama do 100m pa se stoga nalazi montirana na plovilu malog gaza. Gaz plovila je 45cm, a sonda eho sonara je uronjena na dubinu od 100cm. Takva konfiguracija omogućava obavljanje premera u različitim meteorološkim uslovima i pri niskim vodostajima. Velika pokrivenost i širok ugao merenja od 240° čine ga idealnim uređajem za batimetrijska merenja u plitkim vodama.

Geoswath je našao svoje mesto u skoro svim vodećim svetskim ustanovama koje se bave hidrografijom i batimetrijskim premerom kao idealano rešenje za premer u plitkim vodama (rekama, kanalima, jezerima…).