Transport

U oblasti transportnog konsaltinga iC consulenten pruža usluge koje obuhvataju sledeće aktivnosti:

 • Izrada prethodnih studija opravdanosti, studija izvodljivosti i idejnih rešenja za objekte lučke i pristanišne infrastrukture.
 • Obavljanje poslova supervizije i operativnog nadzora i vođenja projekata.
 • Transportno-tehnološko planiranje i projektovanje u vodnom transportu i lukama.
 • Analiza robnih tokova u vodnom transportu i lukama.
 • Izrada saobraćajno-transportnih prognoza za luke i vodni transport.
 • Izrada transportnih politika, strategija i razvojnih i akcionih planova za luke i vodni transport.
 • Master planovi za luke i vodni transport.
 • Tehnološko projektovanje i optimizacija lučkih i vodno-transpornih kapaciteta.
 • Izrada planova i programa lučkih delatnosti za lučke operatere.
 • Reinženjering lučkih i transportnih operacija.
 • Izrada saobraćajno-bezbednosnih planova i mera u lukama i vodnom transportu.
 • Projektovanje i organizacija lučkih operacija i operacija u vodnom transportu.
 • Izrada i projektovanje modela za upravljanje i eksploataciju luka i vodnog transporta.
 • Koncesije i modeli javno-privatnog partnerstva u lukama, tarifni modeli za luke i vodni transport.
 • Planiranje i razvoj logističkih i intermodalnih centara u lukama.