Due diligence studija teško kontaminirane lokacije za izgradnju poslovne zgrade

Klijent:
Pribinova 2., s.r.o.
Lokacija:
Slovačka
Trajanje projekta:
Februar 2009 - Maj 2009
Usluge:
Procena rizika, ekspertsko mišljenje o životnoj sredini, preporuka koncepta, due diligence životne sredine
Download
Prva faza studije je obuhvatila tehničku i due diligence studiju životne sredine za poslovnu zgradu (115m) iz 1980 godine u Bratislavi. Pregled dokumentacije o prethodnom korišćenju ciljane lokacije je otkrio da je zemljište teško zagađeno prilikom ratnog razaranja hemijske fabrike koja je bila na toj lokaciji. Druga faza je obuhvatila uzimanje uzoraka zemljišta i površinskih voda kao i analiza njihovog kvaliteta. Izvršena je i kontrola kvaliteta vazduha u podrumu zgrade sa ciljem da se utvrdi stepen kontaminacije.