Studija osnovne mreže TEN-T koridora Rajna - Dunav

Klijent:
Evropska Komisija
Lokacija:
Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Bugarska, Rumunija
Trajanje projekta:
Januar/Decembar 2014
Usluge:
Analiza tekućih i planiranih infrastrukturnih projekata na koridoru, sakupljanje tehničkih parametara infrastrukturnih sekcija i čvorova, priprema elemenata plana rada za usaglašavanje sa transportnim infrastrukturnim zahtevima
Download
Cilj projekta je bila analiza potreba za razvoj multimodalnog koridora Rajna - Dunav, zajedno sa projektima za proširenje, obnovu i razmeštaj transportne infrastrukture za svaki vid transporta posebno, u novu mrežu koridora kao i mogućnosti finansiranja, uključujući evaluaciju karakteristika samog koridora kao i identifikaciju kritičnih sektora i nepostojećih veza.