Implementacija rečnih informacionih servisa na reci Dunav u Republici Srbiji

Klijent:
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Lokacija:
Srbija
Trajanje projekta:
Septembar 2009/ mart 2013
Usluge:
Nadzor nad isporukom opreme, implementacijom sistema, testiranja za potrebe prijema sistema, tehnička i ugovaračka podrška glavnom korisniku sistema kao i podrška u toku probne operativne faze
Download
iC consulenten je u saradnji sa kompanijom viadonau vršio nadzor nad razvojem i integracijom sistema Rečnih informacionih servisa na rekama Dunav i Sava na delu kroz Srbiju kao i pružanje podrške Direkciji za unutrašnje plovne puteve kao glavnom korisniku sistema. Tokom projekta implementirani su broji rečni servisi poput AIS sistema za praćenje plovila, NtS servisa, priprema Hull Data base servisa, izvršeno je opremanja kapetanija i ostalih interesnih strana opremom za praćenje brodova. U okviru projekta izvršeno je i opremanje plovila transponderima i ECDIS sistemima.