Stručni nadzor nad izgradnjom dela autoputa na koridoru 10

Klijent:
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Lokacija:
Pirot, Srbija
Trajanje projekta:
07/2013 - 07/2016
Usluge:
Usluge stručnog nadzora u skladu sa FIDIC pravilima (Crvena knjiga)
Download
Koridor 10 je jedan od najvažnijih panevropskih saobraćajnih koridora koji prolazi kroz Srbiju povezujući zapadnu, istočnu i južnu Evropu. iC consulenten d.o.o. je deo konzorcijuma koji vrši usluge stručnog nadzora na istočnom kraku na potezu od Niša do Bugarske granice, na deonicama Čiflik – Staničenje i Staničenje – Pirot Istok u dužini od 28 km. Usluga podrazumeva stručni nadzor celokupnih radova u toku izgradnje punog profila autoputa i alternativnog/lokalnog paralelnog puta, uključujući tri tunela (najduži 414 m) i više mostova i nadvožnjaka.