Nadzor nad građevinskim radovima na autoputu E70/E75 kroz Beograd i obilaznici R251

Klijent:
Delegacija Evropske Komisije u Srbiji
Lokacija:
Beograd, Srbija
Trajanje projekta:
2008 - 2011
Usluge:
Usluge stručnog nadzora u skladu sa FIDIC pravilima (Crvena knjiga), podrška JP Putevi Srbije pri zaključivanju ugovora za izvođenje radova, pregled projekta
Download
Dve sekcije koje su ključne za ulazak i prolazak kroz Beograd, kao i za Evropski Koridor 10 su autoput E70 / E75 kroz Beograd (oko 30 km) i obilaznica, kružni put R251 Bubanj Potok – Vinča (oko 30 km). Kao deo konzorcijuma iC consulenten d.o.o. je vršio stručni nadzor u skladu sa FIDIC pravilima. Ugovor u pružanju usluga se odnosio na dva ugovora za izvođenje radova. Radovi na autoputu kroz Beograd su primarno obuhvatali sanaciju kolovoza, na dužini od oko 30 km, kao i sanaciju javne rasvete i saobraćajne signalizacije. Radovi na obilaznici (30 km) su obuhvatali sanaciju kolovoza, saobraćajne signalizacije, kao i sanaciju i opremu tunela Straževica (dužina oko 500 m), stabilizaciju tri klizišta i izgradnju dodatnih raskrsnica.