Projekat zaštite priobalja HE Đerdap 1 i HE Đerdap 2

Klijent:
Privredno Društvo "Hidroelektrane Đerdap" d.o.o. Kladovo
Lokacija:
Srbija
Trajanje projekta:
2015
Usluge:
Batimetrijsko multibim snimanje, obrada podataka i izrada detaljnog 3D modela
Download
Klijent želi da utvrdi stvarno stanje desne obale i objkekata za zaštitu od erozije, kao i većih pritoka, nastale eksploatacijom akumulacije. Cilj je da se napravi studija zaštite obale i puta u akumulaciji kao i predlog mera za zaštitu, sanaciju i uređenje po prioritetima. Kao prvi korak je dobijanje što kvalitetnijeg modela terena na osnovu hidrografskih i geodetskih merenja. iC consulentenu je povereno hidrografsko snimanje multibim tehnologijom.