Batimetrijsko snimanje i obrada podataka definisane sekcije na reci Dravi

Klijent:
Verbund Hydro Power AG
Lokacija:
Austrija
Trajanje projekta:
2014
Usluge:
Batimetrijsko multibeam snimanje, obrada podataka i izrada detaljnog 3D modela
Download
Nakon izvršenih hidrotehničkih radova od strane klijenta, austrijske kompanije Verbund, na reci Dravi u zoni grada VIllach, iC je angažovan da izvrši detaljno batimetrijsko snimanje sa ciljem detekcije postojećih opstrukcija za plovidbu kao i utvrđivanje količine deponovanog i izvađenog materijala iz reke.