Zaštita čovekove okoline

Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije dva su najčešće spominjana pojma u kontekstu čuvanja i zaštite životne sredine. Uz zaštitu životne sredine i smanjenjenja emisije štetnih gasova, primarni ciljevi obnovljive strategije društva uključuju razvoj novih inovativnih tehnologija u svim područjima ljudske delatnosti, te podizanje kvaliteta života.

Naše usluge u području energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije uključuju:

  • Pripremu i prijavu projektnih prdloga za sufinansiranje.
  • Razvoj i upravljanje projektima.
  • Pripremu i razradu koncepata provedbe mera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.
  • Implementacija evropskih istraživačkih i demonstracijskih projekata.
  • Energetske preglede u zgradarstvu i industriji.
  • Energetsko sertifikovanje u skladu sa domaćim zakonima i propisima, te u suradnji s iC grupom LEED i BREEAM sertifikovanje.
  • Tehničke i finansijske analize, te verifikaciju tehničkih i finansijskih modela.
  • Stručni nadzor.
  • Savetodavne usluge vezane uz energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.