Bathymetric recording and processing of data defined sections on the river Drava

Client:
Verbund Hydro Power AG
Country:
Austrija
Project duration:
2014
Services:
Batimetrijsko multibeam snimanje, obrada podataka i izrada detaljnog 3D modela
Download
Nakon izvršenih hidrotehničkih radova od strane klijenta, austrijske kompanije Verbund, na reci Dravi u zoni grada VIllach, iC je angažovan da izvrši detaljno batimetrijsko snimanje sa ciljem detekcije postojećih opstrukcija za plovidbu kao i utvrđivanje količine deponovanog i izvađenog materijala iz reke.