Batimetrijsko snimanje jezera Wiederschwing

Klijent:
Kelag
Lokacija:
Austrija
Trajanje projekta:
Septembar 2014
Usluge:
Batimetrijsko snimanje i obrada podataka
Download
Klijent je lokalni proizvođač i distributer električne energije Kelag, koji je i operater hidroelektrane na jezeru Wiederschwing, Austrija. iC je angažovan za detaljno batimetrijsko snimanje multibeam ehosonarom čitave površine jezera. CIlj projekta je bio određivanje zapremine akumulacije jezera kako bi se što bolje raspolagalo sa hidro potencijalom. Trenutno stanje zasutosti jezera je upoređeno sa prethodnim premerima i napravljena je analiza i prognoza daljeg zasipanja akumulacije.